Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği
Sayfa Yükleniyor
Atam İzindeyiz...
Hakkımızda

Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği

Dernek, fotoğraf sanatına ve sanatçısına saygınlık kazandırmak; sanat, eğitim ve bilimsel bakımdan fotoğrafın ve tüm görsel sanatların kapsamlı biçimde işlenmesini, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak; bu çalışmalar yoluyla bireysel ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek; Çorum ve Çorum çevresini tanıtmaya çalışmak ve bu kapsamda arşiv oluşturmak, belirli dönemlerde dernek üyelerinin kişisel ya da topluca veya ülke düzeyinde bu sanat dallarıyla ilgili usta sanatçıların yapıtlarını sergilemek; böylece yöre halkına fotoğraf ve tüm görsel sanatları sevdirip, benimsetmek, onların da ilgi ve katılımlarını sağlamak; dernek üyeleri ve fotoğrafçılığa ilgi duyanlar arasında yakınlaşma ve dayanışma sağlamak, kaybolup gitmekte olan eski fotoğraf yayın ve araç gereci toplayarak korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacı ile Mayıs 2015 de kurulmuştur.

Yorumlar kapatıldı.